Site logo
Site logo

Site Navigation

Har din/jeres familie brug for hjælp/sparring?

Mange moderne familier oplever, at det kan være rigtig svært at få det hele til at gå op i en højere enhed. Ofte kan der være høje forventninger til, hvordan familien skal agere, eller hvad den skal udstråle. Mange forældre oplever dog, at det ikke altid er lige nemt at leve op til de forventninger, som omverdenen eller man selv har.

  • Følgende kan være tegn på, at I har brug for hjælp:
  • Er du træt af at skælde ud, være udkørt eller rådvild?
  • Oplever du gang på gang, at børnene ikke indfrier dine forventninger?
  • Oplever du ”sommerfugle i maven”, når I skal nogle steder, fordi du er bange for potentielle konflikter?
  • Vil dine børn ikke spise, eller har de et uhensigtsmæssigt søvnmønster?
  • Er du/I kørt træt og oplever manglende energi og overskud?
  • Er du i tvivl om dit barns trivsel i skolen?
  • Skal I skilles og er i tvivl om, hvordan I skal tackle det?

Jeg kan betragte problemerne med friske øjne og kan hjælpe med at få brudt uhensigtsmæssige mønstre - mønstre som nogle gange er så indgroede, at man som forælder ikke længere kan se, hvad der går galt..
Jeg arbejder ud fra en forståelse af, at vi hele tiden indgår i relationer. Alle i familien spiller bestemte roller i disse relationer. Det giver ikke mening at placere skylden hos nogen bestemt. Vanskeligheder opstår i relationerne, hvorfor disse skal undersøges nærmere.
Jeg har i kraft af min erfaring fra PPR hjulpet mange børn i skolen. Herigennem har også forældre fået hjælp til at forstå de udfordringer og problematikker, børnene kan opleve. Også i den sammenhæng kan jeg fungere som sparringspartner.
Hvor mange gange vi skal ses, og i hvor lang tid ad gangen, afhænger meget af, hvad der er brug for i netop jeres familie. Du/I er meget velkomne til at ringe til mig, så vi kan få en uddybende samtale om jeres udfordringer.
Stacks Image 212
  • Stacks Image 88