Site logo
Site logo

Site Navigation

Om mig

Jeg er uddannet cand. psych. ved Aarhus Universitet, autoriseret af Psykolognævnet og medlem af Dansk Psykolog Forening.
Jeg har flere års erfaring med terapi og har hjulpet mange mennesker med at tackle de udfordringer, de står i.

Alle mennesker oplever perioder i livet, hvor det hele kan virke meget svært, uoverskueligt eller ligegyldigt. I sådanne situationer kan jeg som psykolog hjælpe og guide dig til at forstå, hvilken historie eller hvilke mønstre der ligger til grund for, at du kan mærke ubalance. Ligeledes ser jeg det som en vigtig opgave at hjælpe dig videre i livet. Du vil således opleve, at jeg både analyserer baggrunden for din nuværende situation og arbejder for at skabe udvikling.

Du har måske oplevet, at du har vendt din problemstilling med familie eller venner gang på gang, uden at det hjælper? Nogle kommer måske med gode og velmente råd – men du kan ikke nødvendigvis bruge dem til noget. Det er her, at jeg som psykolog træder ind og hjælper dig med at skabe overblik, fokus og forståelse af, hvorfor du er, hvor du er. Du vil opleve, at terapi hos mig ikke ligner en almindelig samtale, som du har med dine venner/veninder. Jeg kan træde ud i en objektiv position og spejle dig dér, hvor du har brug for det. Det er mit arbejde.

Som klient hos mig vil du blive set, mødt og forstået. Dette er vigtigt, da vi mennesker kun kan skabe forandring eller udvikling, hvis vi er trygge. Derfor vil du opleve tryghed, nærvær og autencitet sammen med mig.

  • Mine kernekompetencer ligger indenfor:
  • Lavt selvværd/selvtillid
  • Depression
  • Angst
  • Stress
  • Familierådgivning/Børnerådgivning
  • Kriser


Der er ingen følelser eller tanker, der er forkerte. Uanset hvilken følelse eller tanke du måtte have, så er den der af en årsag. Dét at få kigget nærmere på, hvorfor den er der, kan have enormt forløsende effekt, hjælpe dig til igen at se klart og holde fokus.

Jeg anser det som nødvendigt, at jeg som psykolog hele tiden er opdateret inden for de nyeste metoder og teorier. Derfor er jeg fx efteruddannet og certificeret Mindfulness-instruktør v. Jon Kabat-Zinn i USA. Ligeledes bliver jeg løbende superviseret, hvilket jeg anser for at være en nødvendig del af mit arbejde som psykolog.
psykolog aarhus
Stacks Image 236
  • Stacks Image 276