Site logo
Site logo

Site Navigation

Metoder

Jeg kan i kraft af min erfaring trække på forskellige psykologiske metoder. Jeg anvender primært følgender: Den systemiske, den kognitive og den psykodynamiske metode. Ligeledes kan jeg trække på min efteruddannelse i Mindfulness.

Den psykodynamiske: Den psykodynamiske tilgang har fokus på at få øje på, hvordan udfordringerne/problemerne udspringer i barndommen. Meget af vores adfærd og vores måde at være i verden sker helt automatisk, eller snarere ubevidst. At få øje på, hvorfor du handler, som du gør, kan gøre det nemmere at skabe forandring. Mange af mønstrene grundlægges i barndommen, hvorfor der her dvæles ved din historie.

Den kognitive:
Den kognitive metode er især anvendelig, når det handler om at ændre konkrete tanker og adfærdsmønstre. Her får klienten konkrete opgaver med hjem fra sessionen med henblik på ændring af uhensigtsmæssig adfærd. Kognitiv terapi kan med fordel benyttes, når klienten har angst (fx panikangst, generaliseret angst eller eksamensangst). Også på andre områder kan det være relevant at anvende den kognitive metode.

Den systemiske: Du indgår i systemer hele tiden. Det kan være i din familie, på din arbejdsplads eller sammen med dine venner. Systemisk terapi stiller skarpt på det samspil, der foregår i de forskellige systemer, du er en del af. Spørgsmål som ”Hvad bidrager du med? Hvad kan du gøre for at opnå forståelse for dit system?” vil være helt centrale emner at arbejde med.

Mindfulness: Jeg har efteruddannet mig i Mindfulness v/Jon Kabat Zinn i USA. Jeg finder denne metode utroligt anvendelig, når det gælder om at finde roen inde i sig selv. Det at være til stede i nuet kan virke som noget af det mest simple i livet. Det er samtidig også noget af det sværeste. Hele tiden bliver vi mennesker forstyrret af omverdenen. Vi forstyrres af andre mennesker, på jobbet eller privat – som fx kolleger, ægtefæller eller børn. Vi forstyrres af teknologien – som telefonen og pc´en. Konstant forventes vi at være ”på”. Det kan skabe stress, depression, følelse af mindreværd eller angst i mange mennesker. Her kan Mindfulness hjælpe det enkelte menneske.


Jeg tilrettelægger altid et forløb med udgangspunkt i dig, for kun på den måde kan jeg hjælpe dig bedst muligt.

Du er velkommen til at ringe til mig, hvis du ønsker at starte i et forløb.
Stacks Image 239
  • Stacks Image 282